Programes d'Intervenció

  • Model d’atenció basat en la planificació centrada en la persona: Unitats de convivència
  • Atenció a la salut de les persones. Atenció a les necessitats funcionals (ABVD/AIVD).
  • Manteniment de les capacitats psicològiques.
  • Intervenció en el entorn social. Atenció a les persones amb risc
  • Atenció a les persones amb necessitats especials sanitàries.
  • Atenció a les persones amb trastorns psicològics.
  • Educació a la persona i família.
  • Gestió del dolor.
  • Atenció a la persona en la fase final de la vida.

la torrassa logo peu

La TORRASSA Serveis a la Dependència

Carrer Santiago Apòstol, 55

08903 L'Hospitalet de Llobregat (BARCELONA)

Tel:+34 934 226 239
Fax: +34 935 190 250

Gerapp

gerapp

certificat