ENTITAT TUTELAR

La finalitat de l’entitat és contribuir al desenvolupament i el progrés social en general, i de la persona atesa en particular.

L’objectiu de L’Entitat Tutelar La Torrassa és protegir i tenir cura de les àrees social, econòmica, jurídica i administrativa de la persona incapacitada judicialment o en procés d’incapacitació sota responsabilitat civil, en els termes que estableixi la corresponent resolució judicial. Vetllant per garantir una atenció adequada, la protecció dels seus drets i procurar la màxima qualitat de vida orientada a la promoció de l’autonomia personal.

EL SERVEI DE TUTELES

FUNCIONS DEL TUTOR

  • Garantir les necessitats de suport i protecció́ i vetllar per els seus drets i del seu patrimoni.
  • Promoure la seva autonomia personal i inserció́ a la societat
  • Administrar i guarda dels seus bens amb responsabilitat.
  • Tenir cura de la persona tutelada en tots els àmbits de la seva vida que requereixi.

POBLACIÓ A LA QUE ATENEM

La població a qui va destinat el servei de tuteles és:

  • Persones amb discapacitat intel·lectual
  • Gent Gran

ELS EIXOS D'ATENCIÓ

  • ATENCIÓ INTEGRAL BIO-PSICOSOCIAL
  • PLA DE TREBALL D'ATENCIÓ INDIVIDUALITZAT
  • ATENCIÓ JURÍDICA - ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA
  • RELACIONS AMB LA SEVA XARXA SOCIAL

la torrassa logo peu

La TORRASSA Serveis a la Dependència

Carrer Santiago Apòstol, 55

08903 L'Hospitalet de Llobregat (BARCELONA)

Tel:+34 934 226 239
Fax: +34 935 190 250

Gerapp

gerapp

certificat