ENTITAT TUTELAR

L’Entitat Tutelar la Torrassa pertany a la Fundació Mare de Déu dels Desemparats i és una entitat privada sense afany de lucre que va iniciar la seva activitat el Gener del 2014 subvencionada per la Generalitat de Catalunya, per el departament de Drets Socials. Estem inscrites com a servei de entitat tutelar per a:

 • Gent gran amb nª de registre S08716.
 • Discapacitats intel·lectuals amb nª de registre S08715.

PERFIL DELS USUARIS I ABAST TERRITORIAL

Oferim el servei de tutela a persones majors d’edat, concretament a gent gran (majors de 65 i menys de 65 amb malalties neurodegeneratives) i persones amb discapacitat intel·lectual de primer diagnòstic que poden tenir altre patologia associada dins les comarques del Barcelonès i el Baix Llobregat.

SERVEIS QUE OFERIM

 • Gestió dels càrrecs d’assistència en la seva capacitat jurídica que ens designi el jutjat: Donar suport al exercici de la capacitat jurídica que el jutjat competent determini.
 • Difusió i sensibilització a la societat de l’exercici tutelar.
 • Assessorament a les famílies, les administracions locals i entitats prestadores de serveis sobre l’exercici tutelar.
 • Valoracions dels nous casos que arriben i seguiment de les pre-tuteles.

COMPROMÍS

OBJECTIU

El nostre compromís és atendre a les persones amb mesures de suport designades judicialment per acompanyar-les, amb l’objectiu de garantir el poder cobrir les seves necessitats, protegir els seus drets i fomentar el seu benestar i desenvolupament personal per assegurar una bona qualitat de vida assegurant les mesures de suport establertes.

VALORS:

 • Equip humà
 • Acceptació plena
 • Autodeterminació
 • Atenció integral personalitzada
 • Qualitat i innovació
 • Proximitat i rapidesa
 • Transparència
 • Respecte

RÈGIM JURÍDIC

SISTEMA DE MILLORA CONTÍNUA

AVALUACIÓ DE COMPROMISOS I D’INDICADORS

A nivell d’entitat, avaluem anualment els indicadors d’avaluació de qualitat i elaborem una memòria anual. I a nivell particular, s’avaluen semestralment els compliments dels objectius, establerts en el pla de treball individualitzat de la persona usuària, en base a les necessitats detectades conjuntament amb l’equip de treball.

QUEIXES RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS

L’entitat disposa d’un sistema per recollir, gestionar i donar resposta de forma diligent a les reclamacions, queixes i suggeriments mitjançant la forma escrita u oral als nostres canals de comunicació.

la torrassa logo peu

La TORRASSA Serveis a la Dependència

Carrer Santiago Apòstol, 55

08903 L'Hospitalet de Llobregat (BARCELONA)

Tel:+34 934 226 239
Fax: +34 935 190 250

Gerapp

gerapp

certificat