Notícies

Nou espai d’oci de l’Entitat tutelar

Des de l’Entitat tutelar, servei de la Plataforma que gestiona la Fundació, s’ha iniciat un espai d’oci amb els usuaris.

La majoria de les persones tutelades viuen a diferents residències de Barcelona i Rodalies i des de la Fundació hem implementat les activitats d’oci a nivell individual, on treballem amb propostes personalitzades per a mantenir el seu benestar i prevenir l’aïllament. Una auxiliar els visita de forma periòdica i realitzen activitats o sortides per la zona.

També hem realitzat activitats d’oci a nivell grupal, realitzant alguna excursió en transport adaptat i gaudint de visitar zones de Barcelona que feia molts anys que no visitaven.

A l’Abril d’aquest any vam fer una excursió a la Fira de Abril de Catalunya, on vam gaudir d’un ambient de festa i unes bones tapes. També vam ballar, cantar... Érem un grupet de 20 persones i vam viure una estona divertida, relacionant-se amb altres persones i fóra del seu entorn habitual

Aquestes experiències estan fent que moltes persones revifin el seu estat d’ànim, tinguin il·lusió, augmentin els lligams amb els professionals que hi treballem amb ells i recobrin les ganes de fer coses, més enllà del seu entorn proper.

Continuarem treballant per a que els nostres usuaris estiguin atesos també en la part de l’oci i la diversió.

bea-i-carmen-cano
fira-abril-bus

NOU SERVEI A LA PLATAFORMA DE GESTIÓ DE LA FUNDACIÓ

santjosep1

La Fundació Mare de Déu dels Desemparats ha integrat un nou servei a la seva Plataforma, la gestió de la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol.

Aquesta Residència està ubicada al barri de les Corts i té una capacitat actual per 70 persones.

Alguns membres de l´equip de la Residència la Torrassa estem actualment treballant en aquest servei per adaptar la nostra filosofia i com “entenem” la relació amb els adults grans. Aquesta filosofia, com ja hem reflectit moltes vegades en diferents articles, es basa en potenciar la competència personal de les persones, la lliure elecció, crear espais de vida que no estiguin encorsetats en un espai institucionalitzat...en definitiva millorar la qualitat de vida de totes les persones vinculades (adults grans, famílies, professionals...).

jardi sant Josep OriolContinuem treballant per transferir el nostre model, en el que creiem i estem convençuts que encara ens queda molt camí per descobrir, aquest camí no pertany únicament als professionals sinó que hem d´avançar amb les famílies i els adults grans que comparteixen amb nosaltres el seu espai de vida.

Espai de reflexió ètica de la Residència La Torrassa

Al Centre hi ha un equip de professionals que, de forma voluntària, formen part de l’Espai de Reflexió Ètica (ERELT). Es dediquen a vetllar pel correcte compliment dels drets i deures de les persones ateses, així, com de donar suport als professionals, persones ateses i familiars en aquells conflictes ètics que puguin sorgir en l’àmbit assistencial.

L’equip es va crear l’any 2011, i des de llavors han sigut membres diversos professionals. Actualment consta d’una infermera, una fisioterapeuta, una psicòloga, tres gerocultors, una coordinadora i la sotsdirectora del centre. Ens reunim de manera mensual o cada cop que sorgeix un conflicte ètic que cal resoldre. Els objectius són: protegir els drets de les persones ateses, facilitar el procés de presa de decisions en casos de conflicte ètic i formar als professionals en temes ètics (normatives, bioètica, bones pràctiques).

Com exemples dels temes treballats en aquests anys:

 • Dret a l’autodecisió i autonomia personal
 • Protocol de competències
 • Document de voluntats anticipades
 • Protocol d’atenció a la fase final de la vida
 • Procés d’expressió de l’afectivitat i sexualitat en l’àmbit d’atenció a la gent gran
 • Manual de bones pràctiques en quant a la intimitat dels residents.
 • Límits de la Atenció Centrada en la Persona (ACP)

A més formem part d’un comitè d’ètica (CEAR) en la que hi ha dos residències més: La Llar (Terrassa) i la Residència Montsacopa (Olot). Fem una reunió trimestral i es treballen processos d’atenció des d’un punt de vista ètic amb la finalitat de que les residències facin els seus propis protocols d’actuació. L’últim any hem estat treballant el procés d’expressió de l’afectivitat i sexualitat en l’àmbit d’atenció a la gent gran i en aquest sentit, els membres dels ERE’s de les residències esmentades, vam fer uns cursos de formació d’ètica i intimitat amb el Dr. Joan Canimes.

Atenció Centrada en la persona

A la declaració de l’ Organització Mundial de la Salut (OMS) del 2008 es defineix l’atenció centrada en la persona (ACP) com “aquella atenció que s’aconsegueix quan es posa a la persona en l’eix on interactuen la resta de dimensions relacionades amb: la intervenció basada en l’evidència científica, organització del servei, equip, interdisciplinarietat i ambient”

A partir d’aquí sorgeix la inquietud en les cures de la persona atesa dels professionals d’atenció, i sorgeix el model d’atenció centrada en la persona (ACP); una atenció que reivindica els drets de les persones, i que té en compte les particularitats i desitjos de cadascuna d’elles. Valoren la llibertat individual i l’autonomia com a drets imprescindibles per a gaudir d’una vida plena, independentment de l’edat o la capacitat cognitiva. Es té en compte els seus valors i les seves preferències tenint en compte la seva història de vida.
Posa a la persona com a eix en la atenció i la implica dins la seva cura i benestar. A l’àmbit de Catalunya s’identifiquen 3 fites:

 • L’aprovació de la llei 21/2000 (sobre drets d’informació concernent a la salut, autonomia del pacient i documentació clínica),
 • la Llei 39/2006 (de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència)
 • i la Llei 12/2007 (que assegura el dret de la ciutadania a viure dignament durant totes les etapes de la vida)

No hi ha una definició consensuada, però els documents del National voices (2013) és la més acceptada i diu: “Puc planificar la meva cura amb les persones que treballen per entendre’m a mi i al meu cuidador o cuidadors, donant-me el control i facilitant-me els servis per assolir els objectius que són importants per a mi”.

Aquest seria el concepte bàsic per entendre l’ACP.

Per desenvolupar aquest nou model, es fa un pla estratègic que va del 2016 al 2020.

BIBLIOGRAFIA:

 • L’ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA EN EL MODEL D’ATENCIÓ INTEGRADA I SOCIAL I SANITÀRIA DE CATALUNYA. 2016. Generalitat de Catalunya

http://presidencia.gencat. cat/web/.content/departament/plans_sectorials_i_interdepartamentals/PIAISS/docs/PIAISS_atencio_centrada_en_la_persona_201601.pdf

 • National Voices. Patient centred care 2020: calls and contributions from Health and social care charities; 2015

https://www.nationalvoices.org.uk/publications/our-publications/person-centred-care-2020

 • Organización Mundial de la Salud. Informe sobre salud en el mundo 2008

http://www.who.int/whr/2008/chapter3/es/

Millores en el centre

Actualment estem realitzant obres al nostre centre per tal de millorar la qualitat de l’atenció i la comoditat dels nostres residents.

En la planta zero es farà una redistribució de les zones destinades a la capella, perruqueria i infermeria, aquesta última estarà amb comunicació amb el saló per tal de facilitar l’accessibilitat de les persones usuàries i llurs familiars. Aquesta redistribució en permetrà augmentar i millorar els espais comuns d’aquesta planta.

També portaren a terme la remodelació de les diferents àrees de treball de la cuina.

Farem la reestructuració de la distribució de dues habitacions de la segona planta i els banys corresponents amb la finalitat de millorar l’accessibilitat i mobilitat de les persones usuàries a la vegada que incrementem el número de places assistencials en 1 plaça més.

Aquesta reforma implicarà l’adquisició de l’equipament necessari per aquestes noves habitacions, cal esmentar que els nous llits seran abatibles.

 • 1
 • 2
 • 3
 • la torrassa logo peu

  La TORRASSA Serveis a la Dependència

  Carrer Santiago Apòstol, 55

  08903 L'Hospitalet de Llobregat (BARCELONA)

  Tel:+34 934 226 239
  Fax: +34 935 190 250

  Gerapp

  gerapp

  certificat