Notícies

Espai de reflexió ètica de la Residència La Torrassa

Al Centre hi ha un equip de professionals que, de forma voluntària, formen part de l’Espai de Reflexió Ètica (ERELT). Es dediquen a vetllar pel correcte compliment dels drets i deures de les persones ateses, així, com de donar suport als professionals, persones ateses i familiars en aquells conflictes ètics que puguin sorgir en l’àmbit assistencial.

L’equip es va crear l’any 2011, i des de llavors han sigut membres diversos professionals. Actualment consta d’una infermera, una fisioterapeuta, una psicòloga, tres gerocultors, una coordinadora i la sotsdirectora del centre. Ens reunim de manera mensual o cada cop que sorgeix un conflicte ètic que cal resoldre. Els objectius són: protegir els drets de les persones ateses, facilitar el procés de presa de decisions en casos de conflicte ètic i formar als professionals en temes ètics (normatives, bioètica, bones pràctiques).

Com exemples dels temes treballats en aquests anys:

  • Dret a l’autodecisió i autonomia personal
  • Protocol de competències
  • Document de voluntats anticipades
  • Protocol d’atenció a la fase final de la vida
  • Procés d’expressió de l’afectivitat i sexualitat en l’àmbit d’atenció a la gent gran
  • Manual de bones pràctiques en quant a la intimitat dels residents.
  • Límits de la Atenció Centrada en la Persona (ACP)

A més formem part d’un comitè d’ètica (CEAR) en la que hi ha dos residències més: La Llar (Terrassa) i la Residència Montsacopa (Olot). Fem una reunió trimestral i es treballen processos d’atenció des d’un punt de vista ètic amb la finalitat de que les residències facin els seus propis protocols d’actuació. L’últim any hem estat treballant el procés d’expressió de l’afectivitat i sexualitat en l’àmbit d’atenció a la gent gran i en aquest sentit, els membres dels ERE’s de les residències esmentades, vam fer uns cursos de formació d’ètica i intimitat amb el Dr. Joan Canimes.

la torrassa logo peu

La TORRASSA Serveis a la Dependència

Carrer Santiago Apòstol, 55

08903 L'Hospitalet de Llobregat (BARCELONA)

Tel:+34 934 226 239
Fax: +34 935 190 250

Gerapp

gerapp

certificat