Politica de privadesa

Política de privadesa

La present política de privacitat ha estat elaborada de conformitat amb el que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades, EU 2016/679 (d’ara en endavant, RGPD) i en la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dadespersonals y Garan4a de Drets Digitals (d’ara en endavant, LOPDGDD) i la llei 21/2000 de Drets d'Informació relatius a la salut i l'autonomia del pacient i documentació clínica. En aquesta política de privacitat expliquem 1) quines dades personals processem i emmagatzemem quan navegua a través de la nostra web i 2) com és el motiu pel qual recollim aquestes dades.

Responsable:

En virtut del que s'estableix en l'article 4.7 del RGPD, el responsable del tractament de dades personals en aquesta pàgina web és Fundació Mare de Déu dels Desemparats
A continuació, es detallen les dades d'identificació i contacte del responsable del tractament de dades personals en aquesta pàgina web:
Fundació Mare de Deu dels Desamparats,

 • NIF: R5800417G
 • Carrer Santiago Apòstol, 55
 • T. 934 226 239
 • Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Si te qualsevol dubte sobre el processament de les dades personals o vol exercir els drets, pot contactar amb el responsable via correu postal o via correu electrònic en les adreces anteriorment indicades.

Terminis de conservació

La informació recaptada de l'interessat serà conservada mentre sigui necessària per a complir amb la finalitat per a la qual van ser recaptats les dades personals, de manera que, una vegada complerta la finalitat les dades seran cancel·lades. Aquesta cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades conservant- se únicament a la disposició de les AAPP, Jutges i Tribunals, per a atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes, complert el citat termini es procedirà a la destrucció de la informació. A títol informatiu, a continuació, es recullen els terminis legals de conservació de la informació en relació a diferents matèries:

 DOCUMENTO  TERMINI  REF.  LEGAL
Documentació de caràcter laboral o relacionada amb la seguretat social  4 anys Article 21 del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social
Documentació comptable i fiscal a efectes mercantils  6 anys  Art. 30 Codi Comercç
Documentació comptable i fiscal a efectes fiscals  4 años Articles 66 a 70 Llei General Tributària
Control d'accessos a edificis  1 mes  Instrucció 1/1996 de la AEPD
 Videovigilancia  1 mes  Instrucció 1/2006 de la AEPD
Llei Orgànica 4/1997
Documentació clínica 15 anys Llei 21/2000 de drets d'informació relatius a la salut i autonomia del pacient i a la documentació clínica.

Processament de dades personals en aquesta pàgina web

Encriptació SSL

Per motius de seguretat i per a evitar la fugida o robatori de dades personals o confidencials, la nostra pàgina web utilitza la tecnologia d'encriptació SSL. Aquesta tecnologia permet encriptar el trànsit de dades entre el teu
navegador i la nostra pàgina web, impedint així que tercers puguin veure o interceptar les dades personals o confidencials que ens envies quan navegues o compres a través de la nostra web.
Aquelles pàgines web la URL de les quals comencin per “https://”, tal com ocorre en la nostra pàgina web, ofereixen una connexió segura al estar protegides per un certificat SSL o TLS.

Server log files

Quan accedeix a la nostra pàgina web recollim i processem de manera automàtica una sèrie de dades que ensproporciona el navegador i que reben el nom de “server log files”. Aquestes dades inclouen:

 • Versió i tipus de navegador amb el qual ha accedit a la nostra pàgina web.
 • El sistema operatiu que utilitza el dispositiu.
 • Links referits.
 • Durada de la visita.
 • Adreça IP.
 • Hora i data d'accés a la web.

Les dades anteriorment detallades són tècnicament necessaries per navegar a través de la nostra web d'una forma òptima, evitant errors o fallades en la reproducció de contingut o funcionalitat de la nostra web. Aquestes
dades no seran combinats amb altres fonts de dades. De conformitat amb el que s'estableix en l'Art. 6.1.f) del RGPD, l'operador de la pàgina web té un interès legitim per a tractar aquestes dades, concretament, perquè la reproducció de la seva pàgina web quedi lliure d'errors
tècnics i per a optimitzar de la navegabilitat dels usuaris a través de la pàgina web.

Cookies:

Aquesta pàgina web utilitza cookies. Les Cookies són petits arxius de text que s'emmagatzemen en el teu navegador per als següents fins:

 • Habilitar la reproducció de contingut i funcionalitats de la web.
 • Millorar l'experiència de navegació dels usuaris.
 • Analitzar l'ús de la nostra pàgina web per a millorar els nostres serveis i productes.
 • Personalitzar contingut i publicitat.
 • Millorar la seguretat de la nostra web

Si desitja consultar més informació sobre l'ús de Cookies en la nostra pàgina web consulti la nostra política de Cookies: http://www.latorrassa.org/politica-de-cookies

Formularis de contacte, trucades telefòniques i correus electrònics:

Si decideix emplenar algun dels formularis de contacte disponibles en la nostra pàgina web o bé, si contacta amb nosaltres mitjançant trucada telefònica o correu electrònic, pot ser que ens faciliti una sèrie de dades personals
que recopilarem i emmagatzemarem per poder donar resposta a la consulta, reclamació o sol·licitud. Aquestes dades personals serien les següents:

 • Nom i cognoms.
 • Telèfon de contacte.
 • Correu electrònic.
 • Adreça postal.
 • Qualsevol altra dada personal que decideixi facilitar-nos mitjançant el formulari de contacte.

Emmagatzemarem aquestes dades fins que ens sol·liciti la seva destrucció, revoqui el consentiment per al tractament d'aquestes dades o expiri el motiu pel qual es van recopilar.
El processament d'aquestes dades personals es basa exclusivament en el consentiment (Art. 6.1.a del RGPD). Te dret a revocar el consentiment en qualsevol moment, per a això n'hi ha prou que ens ho faci saber via correu
electrònic a l'adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., o via correu postal a l'adreça Carrer Santiago Apòstol, 55 (en qualsevol cas, serà necessari que acrediti la identitat aportant fotocòpia del DNI, NIE o Passaport).

Cessió de dades a tercers:

En alguns casos, només quan sigui necessari, Fundació Mare de Déu dels Desemparats proporcionarà dades dels usuaris a tercers. No obstant això, mai es vendran les dades a tercers. Els proveïdors de serveis externs (per
exemple, proveïdors de pagament o empreses de repartiment) amb els quals Fundació Mare de Déu dels Desemparats treballi poden usar les dades per a proporcionar els serveis corresponents, no obstant això, nousaran aquesta informació per a fins propis o per a cessió a tercers.

Fundació Mare de Déu dels Desemparats procura garantir la seguretat de les dades personals quan s'envien fora de l'empresa i s'assegura que els tercers proveïdors de servei respecten la confidencialitat i compten amb les
mesures adequades per a protegir les dades personals. Dites terceres tenen l'obligació de garantir que la informació es tracta conforme amb la normativa de privacitat de dades.

En alguns casos, la llei pot exigir as revelin dades personals a organismes públics o altres parts, només es revelarà l'estrictament necessari per al compliment d'aquestes obligacions legals.

¿On s'emmagtzemen les dades?

Amb caràcter general, les dades s'emmagatzemen dins de la UE. Les dades que s'enviïn a tercers que no pertanyin a la UE, ens assegurarem que ofereixin un nivell de protecció suficient i compten amb Normes Corporatives Vinculants (BCR).

Drets de l’interessat:

Quins drets t'assisteixen i com pots exercir-los?

Pots dirigir les teves comunicacions i exercitar els teus drets mitjançant una petició en el següent correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

En virtut del que estableix el RGPD pots sol·licitar:

 • Dret d'accés: pots demanar informació d'aquelles dades personals que disposem sobre tu.
 • Dret de rectificació:pots comunicar qualsevol canvi en les teves dades personals.
 • Dret de supressió i a l'oblit: pots sol·licitar l'eliminació previ bloqueig de les dades personals.
 • Dret de limitació al tractament:suposa la restricció del tractament de les dades personals.
 • Dret d'oposició: pots retirar el consentiment del tractament de les dades, oposant-se al fet que es continuïn tractant.
 • Dret a la portabilitat: en alguns casos, pots demanar una còpia de les dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica per a la seva transmissió a un altre responsable.
 • Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: pots sol·licitar que no es prenguin decisions que es basin únicament en el tractament automatitzat, incloent l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o afecti significativament l'interessat.

En alguns casos, pot ser que per al compliment d'obligacions legals no puguem eliminar la totalitat de les teves dades personals.

Així mateix, si tens alguna queixa sobre el tractament de les dades pots presentar una reclamació a l'autoritat de protecció de dades. Per a més informació pots consultar el següent link

Responsabilitat de l’usuari

Qui és el responsable de l’exactitud i veracitat de les dades facilitades?

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant a Fundació Mare de Déu dels Desemparats de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en
qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el
formulari de registre o subscripció. Fundació Mare de Déu dels Desemparats es reserva el dret de finalitzar els serveis contractats que s'hagués celebrat amb els usuaris, en cas que les dades que hagi facilitat siguin falsos,
incomplets, inexactes o no estiguin actualitzats.

Fundació Mare de Déu dels Desemparats no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les quals s'indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a
hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació.

Fundació Mare de Déu dels Desemparats es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. S'exonera a Fundació Mare de Déu dels Desemparats de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici quepogués sofrir l'usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per Fundació Mare de Déu dels Desemparats sempre que procedeixi de fonts alienes a aquesta.

Així mateix, l'usuari certifica que és major de 14 anys i que posseeix la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment quant al tractament de les seves dades de caràcter personal.

Menors d’edat

Com tractem les dades personals dels menors d'edat?

Els nostres serveis no van dirigits a menors d'edat.

En el cas de majors de catorze anys podrà procedir-se al tractament de les dades amb el consentiment de l'usuari, exceptuant aquells casos en els quals la Llei exigeixi l'assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela.

¿Es pot modificar la política de privacitat?

Els textos legals d'aquesta web han estat redactats per Qualgest, empresa protecció de dades.

Aquesta política de privacitat es pot modificar, li recomanem que la revisi periòdicament.

Mesures de seguretat

Quines mesures de seguretat apliquem per a protegir les teves dades personals?

Fundació Mare de Déu dels Desemparats ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerides, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu
abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autorit zat i robatori de les Dades Personals facilitades a Fundació Mare de Déu dels Desemparats

Fundació Mare de Déu dels Desemparats no és responsable d'hipotètics danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el
funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a Fundació Mare de Déu dels Desemparat s ; de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causat s per deficiències o
sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processaments de dades, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones
mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Fundació Mare de Déu dels Desemparats Això, no obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables

Enllaços a altres pàgines web

En el lloc web pot haver-hi enllaços a altres pàgines web. En clicar en un d'aquests enllaços i accedir a un lloc web extern, la visita estarà subjecta a la política de privacitat d'aquest lloc web, quedant Fundació Mare de Déu dels
Desemparats desvinculada de qualsevol mena de responsabilitat sobre la seva política de privacitat 

la torrassa logo peu

La TORRASSA Serveis a la Dependència

Carrer Santiago Apòstol, 55

08903 L'Hospitalet de Llobregat (BARCELONA)

Tel:+34 934 226 239
Fax: +34 935 190 250

Gerapp

gerapp

certificat